Made Europe Tuotantolaitoksemme

Tuotantolaitoksemme Made in Europe Lisätietoja CONTAINEXin ympäristö- ja laadunvarmistustoimenpiteistä löydät CTX-SSHE-Q-raportista (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Voit tilata raportin CONTAINEXin yhteyshenkilöltäsi. ARCONT Gornja Radgona SLOVENIA CZECH-Cont Ostrov TŠEKKI Pitkäaikainen kumppanuus sertifi oitujen ja CONTAINEXin omistuksessa olevien tuotantolaitosten kanssa takaa korkean ja valvotun tuotelaadun. Kehitämme energiatehokasta rakentamista, kierrätet- tävien materiaalien käyttöä sekä ympäristöystäväl- lisiä tuotantomenetelmiä. Toimisto-, saniteetti- ja varastokontit valmistetaan ympäristö- ja laatustan- dardien tiukkojen vaatimusten mukaisesti (GREEN technology). KAIKKI TEHTAAMME: