Erikoistarjouksia
contactToggle Yhteydenotto

I. WALTER GROUPin verkkosivuston yleiset käyttöehdot

I.1. Soveltamisala ja palvelun laajuus

(1) Näiden käyttöehtojen kohde on LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG:n ja siihen liittyvien konserniyhtiöiden (jäljempänä WALTER GROUP) tarjoamien verkkosivujen (jäljempänä ’verkkosivusto’) käyttö.

(2) Tällä sivulla on verkkosivuston yleiset käyttöehdot. Lataamalla verkkosivuston tai käyttämällä sitä (jäljempänä ’käyttö’) kaikki käyttäjät ja vierailijat (jäljempänä 'käyttäjät') hyväksyvät yleiset käyttöehdot. WALTER GROUPilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

(3) Vaihtoehto rekisteröityneille käyttäjille:


Napsauttamalla kenttää ”Suostun” tai ”Lähetä” käyttäjä hyväksyy verkkosivuston käyttöehdot käyttäjää sitovina. WALTER GROUP pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja harkintansa mukaan. Jatkaakseen WALTER GROUPin palvelujen käyttöä käyttäjän on tällöin hyväksyttävä muutetut käyttöehdot edellä kuvatulla tavalla napsauttamalla kenttää ”Suostun” tai ”Lähetä”.

(4) WALTER GROUP tarjoaa verkkosivustolla ala- ja yrityskohtaista tietoa asiakkaille, kuljetuskumppaneille ja työnhakijoille. Tietyt palvelut (esim. LOADS TODAY ja CONNECT-asiakasportaali) ovat ainoastaan rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä.

(5) WALTER GROUPilla on oikeus lopettaa verkkosivuston ylläpito kokonaan tai osittain sekä muuttaa sisältöä ja palveluja harkintansa mukaan. WALTER GROUP ei takaa WALTER GROUP -verkkosivuston keskeytyksetöntä saatavuutta. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia WALTER GROUPin verkkosivun käyttöoikeutta tai ylläpitoa.

I.2. Teollis- ja tekijänoikeudet

(1) Verkkosivuston koko sisältö (kuvitukset, tekstit, muotoilut, tavaramerkit, kuvat, videot, grafiikka) kuuluu WALTER GROUPin tai sen sopimuskumppanien immateriaalioikeuksien piiriin. Käyttäjä ei saa WALTER GROUPin verkkosivustoa käyttämällä minkäänlaisia lisenssi- tai muita verkkosivuston käyttöön liittyviä oikeuksia (esim. teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia ja vastaavia lähioikeuksia). WALTER GROUPin verkkosivustolla olevia tavaramerkkejä, muotoilua, kuvia, tekstejä, tekstiosia tai muuta sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, monistaa, käyttää, täydentää tai muulla tavoin hyödyntää ilman WALTER GROUPin etukäteistä kirjallista suostumusta. Poikkeuksena on nimenomaisesti käyttöön tarjottujen aineistojen monistus, hyödyntäminen tai käyttö.

I.3. Vastuu

(1) WALTER GROUP vastaa käyttäjälle WALTER GROUPin verkkosivuston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista vain, jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä tuottamuksellisuus.

(2) WALTER GROUP ei vastaa käyttäjälle aiheutuvista suorista tai epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, riippumatta siitä, onko niiden perustana sopimus, vahingonkorvausoikeus (mukaan lukien tuottamuksellisuus) tai jokin muu, siinä tapauksessa, että vahinko kuuluu johonkin seuraavista::

(i) Menetetty voitto ja välilliset vahingot
(ii) Vahingossa tapahtuva häviäminen ja menetetty voitto
(iii) Menetetyt liiketoimintamahdollisuudet
(iv) Maineen (good will) ja tietojen menetys

(3) WALTER GROUP on kaikin kohtuullisesti toteutettavin toimenpitein pyrkinyt varmistamaan, että WALTER GROUPin verkkosivustolla tarjotut tiedot ovat niiden tarjoamisen ajankohtana oikeita ja täydellisiä. WALTER GROUP ei anna sitoumuksia tai takuita verkkosivustolla tarjotuista tiedoista, kuten latauslinkeistä, kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista, ulkoisista linkeistä tai muista sisällöistä, joita voi suoraan tai epäsuorasti käyttää tai ladata WALTER GROUPin verkkosivustolta. WALTER GROUP pidättää myös oikeuden muuttaa tai täydentää tarjottuja tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta.

(4) WALTER GROUP ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän itse aiheuttamasta käyttäjätilin epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä tai tunnistustietojen tai käyttäjän tallentamien tietojen väärinkäytöstä tai häviämisestä.

I.4. Saatavuus

(1) WALTER GROUP pyrkii ylläpitämään verkkosivustoa jatkuvasti ja takaamaan sen käytettävyyden saatavilla olevien teknisten, taloudellisten, liiketaloudellisten ja organisatoristen mahdollisuuksien puitteissa.

(2) WALTER GROUP ei takaa WALTER GROUPin verkkosivuston tai sen sisällön keskeytyksetöntä käytettävyyttä, virheettömyyttä tai virheiden korjaamista eikä sitä, että WALTER GROUPin verkkosivustossa tai muissa kohteissa (esim. palvelimilla) ei ole viruksia tai muita vaarallisia elementtejä. WALTER GROUP kieltäytyy lainsäädännön sallimissa rajoissa nimenomaisesti vastaamasta millään tavalla minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat WALTER GROUPin verkkosivuston tai apuvälineiden tarjoamisesta.

(3) WALTER GROUP ei vastaa ajasta, jolloin verkkosivuston käyttö ei teknisten tai muiden ongelmien vuoksi ole mahdollista.

I.5. Ulkoiset linkit

WALTER GROUPin verkkosivustolla on ulkoisia linkkejä, jotka johtavat muiden tarjoajien verkkosivustoille. WALTER GROUPilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa ulkoisten linkkien kohteena olevien verkkosivustojen saatavuuteen, laatuun tai sisältöön, eikä se vastaa ulkoisten verkkosivustojen sisällöstä, joka rikkoo voimassa olevaa lakia tai aiheuttaa muulla tavoin vahinkoa käyttäjille.

I.6. Suojatut sivustot

Verkkosivuston jotkin osat sisältävät SwissSignin SSL-sertifikaatteja. SwissSignin SSL-sertifikaatit mahdollistavat käyttäjätietojen tehokkaan salauksen siirrettäessä tietoja web-palvelimiin sekä sisällöntarjoajan (WALTER GROUP) tunnistamisen ja verkkosivuston aitouden todennuksen tietojen kalastelun estämiseksi.

Käyttäjä myöntää tutustuneensa SwissSign Gold CP/CPS:n (repository.swisssign.com) yleisiin käyttöehtoihin ja SwissSign Goldin käyttösopimuksiin (End User Agreements, repository.swisssign.com) ja lukeneensa nämä ehdot sekä noudattavansa niitä. WALTER GROUP ei ole vastuussa käyttäjän SSL-sertifikaatin käyttöön liittyvistä toimista.

I.7. Salasanat ja käyttäjätilit

(1) Tietyt palvelut (esim. LOADS TODAY ja CONNECT-asiakasportaali) ovat ainoastaan rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt ja kun WALTER GROUP on tarkistanut käyttäjän tiedot, hän saa käyttäjätilin käytön mahdollistavan salasanan.

(2) Käyttäjä vastaa salasanan sekä mahdollisten muiden tietojen salassapidosta sekä kaikesta käyttäjätiliin liittyvästä toiminnasta. Kaikenlaisesta käyttäjätilin luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkeistä on ilmoitettava välittömästi WALTER GROUPille. Käyttäjätilin rekisteröinnin ja tilauksen tekemisen edellytyksenä on, että käyttäjällä on asiakasnumero. Käyttäjällä ei ole oikeutta paljastaa asiakasnumeroa tai salasanaa muille tai antaa näitä muiden käyttöön. Kaikenlainen asiakasnumeron ja/tai salasanan paljastaminen käyttäjän toimesta voi johtaa käyttäjätilin sulkemiseen tai tilauksen lopettamiseen.

(3) Käyttäjä ei saa välittää sivullisille tietoa, sisältöä tai informaatiota, jonka hän on saanut tietoonsa käyttäjätilinsä kautta.

(4) WALTER GROUP pidättää oikeuden myöntää lupa rekisteröintiin tai tilattuun palveluun ja kieltää se syitä ilmoittamatta. WALTER GROUPilla on myös oikeus sulkea käyttäjätili tai lopettaa yksittäisten palvelujen tilaus syitä ilmoittamatta.

I.8. Haitallisen aineiston lataaminen palvelimelle

WALTER GROUP kieltää sellaisten tietokoneohjelmien, tiedostojen ja muunlaisten aineistojen lataamisen palvelimelle, jotka sisältävät haitallisia ja/tai katkoja aiheuttavia ominaisuuksia, kuten viruksia, manipuloituja tiedostoja, ”piilotettuja” tiedostoja (kuten äänitiedostoihin upotettuja kuvia), matoja, troijalaisia hevosia tai robottiohjelmien vieritystä, useiden näyttöjen esittämistä ja muita sellaisia toimintoja varten, jotka voivat yleisesti ottaen häiritä verkkosivuston eheyttä tai toimintaa tai häiritä yleisesti online-viestintää.

I.9. Sähköiset hyökkäykset

(1) Kaikenlaiset sähköiset hyökkäykset WALTER GROUPin verkkosivustolle tai kaikkiin siihen liittyviin WALTER GROUPin tietoihin tai yksittäisten käyttäjien tietoihin ovat kiellettyjä.

(2) Kaikki sähköiset hyökkäykset aiheuttavat sen käyttäjän, jonka tiedoilla hyökkäys on tehty, välittömän sulkemisen verkkosivustolta, ja häntä vastaan nostetaan siviili- ja rikosoikeudellinen kanne.

 

 

II. Tietosuojaa koskevia yleisiä huomautuksia

II.1. Oikeudellinen perusta

WALTER GROUP käsittelee kaikkia WALTER GROUPin verkkosivuston kautta toimitettuja tai ilmoitettuja tietoja voimassa olevan Itävallan tietosuojalain määräysten mukaisesti.

II.2. Käyttäjän suostumus tietojen käyttöön

(1) Käyttäjä suostuu vastaanottamaan WALTER GROUPilta tietoja, uutiskirjeitä ja mainosmateriaalia sähköisesti (esim. sähköpostin välityksellä). Suostumus voidaan perua milloin tahansa joko napsauttamalla uutiskirjeen linkkiä ”Peruuta tilaus” tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen: 

austria@lkw-walter.com(2) Selaimensa asetusten kautta käyttäjä antaa WALTER GROUPille nimenomaisen suostumuksensa evästen käyttöön, erityisesti evästen tallentamiseen käyttäjän kiintolevylle. Lisätietoa kohdassa II.6. (evästeet/cookies).

(3) Käyttäjä voi milloin tahansa perua WALTER GROUPille antamansa suostumuksen henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn (Itävallan tietosuojalain 28 §). Tämä tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen austria@lkw-walter.com.

II.3. Tiedonsaantioikeus, oikeus tietojen oikaisuun tai poistoon

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa vaatia tietoa tallennetuista tiedoista sekä niiden oikaisua ja poistamista Itävallan tietosuojalaissa (erityisesti sen 26–28 §) säädetyin edellytyksin. Lisätietoa saat lähettämällä WALTER GROUPille sähköpostia osoitteeseen austria@lkw-walter.com.

II.4. Ulkopuoliset palvelujentarjoajat

WALTER GROUPin verkkosivuston toteutukseen ja ylläpitoon osallistuu myös ulkopuolisia palvelujentarjoajia. Kyseisille palvelujentarjoajille välitetään joissain tapauksissa kehittämistä ja testausta varten anonyymeiksi tehtyjä tietoja. Joissain tapauksissa palvelujentarjoajat saavat käyttöönsä myös salaamattomia tietoja. Palvelujentarjoaja velvoitetaan tällöin kuitenkin käyttämään saamiaan tietoja yksinomaan WALTER GROUPilta saamiensa ohjeiden mukaisesti ja poistamaan ne sen jälkeen, kun työ on saatu päätökseen.

II.5. Tietoturvallisuus

WALTER GROUP pyrkii järjestämään verkkoviestinten välityksellä tapahtuvan tiedonsiirron mahdollisimman turvallisesti. Samalla käyttäjä velvoitetaan huolehtimaan kohtuullisin keinoin siitä, että hänen internetin käyttönsä on turvallista (selaimen version on oltava ajankohtainen ja online-ympäristöjen kirjautumistiedot on pidettävä salassa).

II.6. Evästeet/Cookies

(1) Internettarjonnan laajentamiseksi ja käytön helpottamiseksi käytämme ns. evästeitä/cookies.

(1.1) Useimmat WALTER GROUPin käyttämistä evästeistä poistetaan automaattisesti käyttäjän kiintolevyltä selainistunnon päättyessä (väliaikaiset evästeet). Väliaikaisia evästeitä tarvitaan esimerkiksi tarjottaessa käyttäjälle tiettyjä lomaketoimintoja useilla eri sivuilla. Lisäksi WALTER GROUP käyttää evästeitä, jotka jäävät käyttäjän kiintolevylle (pysyvät evästeet). Näiden pysyvien evästeiden kestoaika on yhdestä kuukaudesta kymmeneen vuoteen, ja ne poistuvat ennalta määritetyn ajan jälkeen itsestään tai käyttäjä voi poistaa ne manuaalisesti. Näiden evästeiden (pysyvät evästeet) ainoa tarkoitus on mukauttaa käyttäjälle tarjottava internetsisältö, jotta sivuston käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta.

(1.2) Kolmansien osapuolten evästeet (nk. Third-Party-Cookies)
WALTER GROUP tekee yhteistyötä joidenkin kolmansien osapuolten (markkinointikumppanien) kanssa, mikä tekee sivuston tarjonnasta kiinnostavampaa asiakkaillemme. Siksi sivuston käytön yhteydessä käyttäjän kiintolevylle tallennetaan myös kolmansien osapuolten evästeitä (väliaikaisia tai pysyviä evästeitä). Kolmansien osapuolten evästeiden ainoana tarkoituksena on mahdollistaa kolmansien osapuolten käyttäjille tarjoama kohdistettu mainonta. Lisäksi huomautamme, että WALTER GROUP ei ota vastuuta kolmansien osapuolten evästeiden asianmukaisesta käytöstä.

(1.3) Evästeet (WALTER GROUPin ja kolmansien osapuolten) eivät sisällä henkilötietoja. Tietojen käsittelyssä käytetään ainoastaan nimettömiä käyttäjätunnuksia. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi päivämäärät, käyttäjän katselemat sivut, etsityt sisällöt jne. Näitä nimettömänä käsiteltäviä tietoja ei yhdistetä missään vaiheessa käyttäjän henkilötietoihin.

(1.4) Käyttäjä voi säädellä evästeiden käyttöä selaimen asetusten avulla. Käyttäjä voi esimerkiksi hyväksyä evästeitä yleisesti tai yksittäisiä evästeitä tai estää niiden käytön yleisesti. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että kaikkea WALTER GROUPin tarjoamaa sisältöä ei voida käyttää.

II.7. Verkkosivuanalyysi

(1) WALTER GROUPin verkkosivuilla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc.-yhtiön (jäljempänä Google) verkkoanalyysipalvelu. Google Analystics käyttää ns. evästeitä eli käyttäjän tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan analysoida, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Evästeiden avulla saadut tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään pääsääntöisesti Yhdysvalloissa olevalle Googlen palvelimelle, jolle ne tallennetaan. Jos verkkosivuston IP-anonymisointi on aktivoitu, käyttäjän IP-osoite lähetetään kuitenkin Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousyhteisön sopimusvaltioissa lyhennettynä. IP-osoite lähetetään Googlen Yhdysvalloissa olevalle palvelimelle vain poikkeustapauksissa täydellisenä; tällöin se lyhennetään Googlen palvelimella. Google käyttää kyseisiä tietoja WALTER GROUPin toimeksiannosta analysoidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja toiminnasta verkkosivustolla sekä suorittaakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja WALTER GROUPin puolesta. Selaimen Google Analyticsin avulla välittämää käyttäjän IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

(2) Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen asetuksia. Huomautamme kuitenkin, että tällöin voi olla, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voida käyttää koko laajuudessaan. Käyttäjä voi lisäksi estää evästeiden avulla kerättyjen, verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen (mukaan lukien käyttäjän IP-osoitteen) toimittamisen Googlelle sekä tietojen käsittelyn asentamalla seuraavan linkin kautta saatavan selainlisukkeen.:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Joihinkin WALTER GROUPin verkkosivuston osiin on upotettu kolmannen osapuolen (esim. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) sovelluksia sekä kolmannen osapuolen (esim. Youtube) ympäristöihin tallennettua sisältöä. Vaikka WALTER GROUP tarkastaakin ne huolellisesti ja pyrkii aktiivisin toimenpitein ylläpitämään tietosuojaa, sillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kolmansien osapuolten WALTER GROUPin verkkosivuston kautta keräämien käyttäjätietojen laatuun ja käyttöön. Vastuu näiden tietojen käytöstä on yksinomaan kyseisten sovellusten tarjoajilla.

(1.1) Verkkosivusto sisältää AddThis-komponentteja. AddThis on Bookmarking-palvelu, jonka avulla verkkosivuston käyttäjä voi jakaa valitsemansa sivun muiden sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin tai Google+:n, käyttäjien kanssa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi jakaa, kommentoida ja arvostella verkkosivuston sisältöä. Kun käyttäjä käyttää AddThis-elementtiä, käyttäjän internetselain muodostaa suoran yhteyden AddThis-palvelimiin ja tarvittaessa myös valittuihin sosiaalisen median palvelimiin tai Bookmarking-palveluihin. AddThis-sovellus edellyttää evästeiden käyttöä. Tällöin saatavat tiedot (esimerkiksi käyttöajankohta tai selaimen kieli) välitetään AddThis LLC:lle Yhdysvaltoihin, jossa tietoja käsitellään. Kun lähetät verkkosivuston sisältöä sosiaalisiin verkkoihin, Bookmarking-palveluihin tms., verkkosivuston vierailun ja vastaavan verkon käyttäjäprofiilin välille voidaan muodostaa yhteys. Lisätietoja AddThis LLC :n tietojen käsittelystä (käyttötarkoituksesta) ja AddThis LLC:n tietosuojakäytännöstä on osoitteessa http://www.addthis.com/privacy. Lisätietoja sosiaalisten verkkojen ja Bookmarking-palvelujen jne. tietojen käsittelytavoista ja tietosuojakäytännöistä sekä käyttäjän asetusten määritysmahdollisuuksista on vastaavan sisällöntarjoajan tietosuojakäytännöissä. WALTER GROUP ei luovuta tässä yhteydessä mainittuja tietoja kolmansille osapuolille. Käyttäessään AddThis-kenttiä käyttäjä hyväksyy, että AddThis LLC käyttää näitä tietoja osoitteessa http://www.addthis.com kuvatulla tavalla. Käyttäjä voi estää käyttäjätietojen käytön milloin tahansa Opt Out Cookies -evästeiden avulla. Lisätietoja tästä aiheesta on edellä mainitussa AddThis LLC:n verkkosivustossa. Jos käyttäjä ei hyväksy, että AddThis kerää käyttäjätietoja verkkosivuston välityksellä, käyttäjä ei saa käyttää AddThis-elementtejä.

(1.2) Facebook Inc., jonka toimipaikka on 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (jäljempänä ’Facebook’), tarjoaa verkkosivustojen ylläpitäjille laajennuksia (Plugins), joita käytetään WALTER GROUPin verkkosivustolla. Laajennukset (Plugins) tunnistaa Facebookin logosta tai Facebookin ”Tykkään”- ja ”Suosittele”-painikkeista. Kun käyttäjä vierailee WALTER GROUPin verkkosivustolla, joka sisältää tämän laajennuksen (Plugin), hänen selaimensa luo yhteyden laajennuksen tarjoajan palvelimille. Facebook siirtää laajennuksen (Plugins) sisällön suoraan käyttäjän selaimeen, joka upottaa viimeksi mainitun verkkosivuun. WALTER GROUPilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa laajennusten (Plugins) keräämään tietoon. Facebook voi rekisteröidä käyttäjän vierailun tietyillä sivuilla ja liittää sen Facebook-tiliin, jos käyttäjä on rekisteröitynyt Facebookiin tai on vieraillut hiljattain Facebookin sivuilla tai Facebook-sisältöä sisältävällä sivulla. Mikäli käyttäjä aktivoi laajennuksia (Plugins) esim. painamalla Tykkää-painiketta tai suosittelemalla sivua, käyttäjän selaimesta siirtyy vastaava tieto Facebookiin, eikä WALTER GROUP voi vaikuttaa tähän. Lisätietoa Facebookin käyttäjätietojen keruu- ja käsittelymenetelmistä sekä niiden tarkoituksesta ja laajuudesta on Facebookin yksityisyysasetukset-sivulla

http://www.facebook.com/policy.php

Kyseisellä sivulla on myös lisätietoa oikeuksista ja mahdollisuus muuttaa yksityisyydensuojaan liittyviä asetuksia. WALTER GROUP ei voi vaikuttaa Facebookin keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen eikä niiden käsittelyyn, eikä WALTER GROUPilla ole kyseisten tietojen käyttömahdollisuutta.

(1.3) Twitter Inc., jonka toimipaikka on 795 Folsom St. Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (jäljempänä ’Twitter’), tarjoaa verkkosivustojen ylläpitäjille laajennuksia (Plugins), joita käytetään WALTER GROUPin verkkosivustolla. Laajennukset (Plugins) tunnistaa ”Twitter-Tweet”- tai ”Seuraa”-painikkeesta. Sivuilta, joilla tällainen laajennus (Plugins) on, on suora yhteys Twitteriin, ja niiltä välitetään – riippuen siitä, oletko kirjautunut Twitteriin – tiettyjä tietoja. Tätä kautta on mahdollista tarkastella tietoja käyttäjän vierailuista WALTER GROUPin verkkosivuilla, ja Twitter voi käyttää kyseisiä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Laajennusten (Plugins) sisältö on Twitterin palvelimilla, ja WALTER GROUPin verkkosivuilta on ainoastaan mahdollisuus katsella niitä. WALTER GROUP ei voi vaikuttaa Twitterin keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen eikä niiden käsittelyyn, eikä WALTER GROUPilla ole kyseisten tietojen käyttömahdollisuutta. Lisätietoa Twitterin tietosuojasäännöistä saa seuraavasta osoitteesta

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc., jonka toimipaikka on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä ’Google’), tarjoaa verkkosivustojen ylläpitäjille laajennuksia (Plugins), joita käytetään WALTER GROUPin verkkosivustolla. Laajennukset (Plugins) tunnistaa "Google-Plus-One”-painikkeesta. Sivuilta, joilla tällainen laajennus (Plugins) on, on suora yhteys Googleen, ja niiltä välitetään – riippuen siitä, oletko kirjautunut Googleen – tiettyjä tietoja. Tätä kautta on mahdollista tarkastella tietoja käyttäjän vierailuista WALTER GROUPin verkkosivuilla ja vaikuttaa Googlen hakutuloksiin. Laajennusten (Plugins) sisältö sijaitsee Googlen palvelimilla, ja WALTER GROUPin verkkosivuilta on ainoastaan mahdollisuus katsella niitä. WALTER GROUP ei voi vaikuttaa Googlen keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen eikä niiden käsittelyyn, eikä WALTER GROUPilla ole kyseisten tietojen käyttömahdollisuutta. Lisätietoa Googlen tietosuojasäännöistä saa seuraavasta osoitteesta

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Käyttäytymispohjainen markkinointi / Re-Targeting

Verkkosivustossa käytetään nk. Re-Targeting-tekniikkaa. WALTER GROUP käyttää tätä tekniikkaa tehdäkseen verkkosivuston sisällöstä kiinnostavamman käyttäjälle. Tämän tekniikan ansiosta sellaiset käyttäjät, jotka ovat kiinnostuneita WALTER GROUPin verkkosivustosta ja palveluista, voivat tarkastella myös kolmansien osapuolten verkkosivuilla olevia mainoksia.

WALTER GROUPin näkemyksen mukaan kohdennettujen ja käyttäjän kiinnostuksenkohteita vastaavien mainosten tarjoaminen on yleensä hyödyllisempää käyttäjälle kuin kohdistamattomien mainosten tarjoaminen. Näiden kolmansien osapuolten sivustossa tarjottavien mainosmateriaalien tarjoaminen tapahtuu evästeiden ja käyttäjäanalyysien avulla. Tämäntyyppinen mainonta on täysin anonyymiä. Mitään henkilötietoja ei tallenneta, eikä käyttäjän henkilötietoja sisältäviä käyttäjäprofiileja muodosteta.

 

III. Muut määräykset

III.1. Oikeuspaikka

Tämä sopimus perustuu Itävallan lakiin. Riitojen ratkaisemisesta vastaava tuomioistuin on Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt (Wienin kauppatuomioistuin). Tähän sovelletaan ainoastaan Itävallan lakia, ei YK:n kauppaoikeutta eikä Itävallan kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluvia sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä.

III.2. Muutokset ja täydennykset, salvatorinen lauseke

(1) Sopimusta voidaan muuttaa ja täydentää ainoastaan kirjallisesti. Suulliset lisäsopimukset ovat pätemättömiä.

(2) Jos tämän sopimuksen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, muut määräykset pysyvät siitä huolimatta voimassa.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Toimittajien valinta, materiaalien hankinta, tuotanto sekä laadunvarmistus tapahtuvat taattujen laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti.
Yhteydenotto

Yhteyshenkilö:

>

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käytämällä sivustoa hyväksyt evästeiden tallentamisen. Tästä löydät lisätietoja: Käyttöehdot